Tlakové nádoby jsou kovovými obaly, které obsahují  tekutinu nebo plyn pod tlakem.  Látka pod tlakem v tlakové nádobě obsahuje energii, která se používá k vykonání určité práce. Tlakové nádoby  jsou často součástí různých obsáhlejších systémů. Nejčastěji se používá tlaková nádoba s vakem, který se též nazývá membrána.

Membrána slouží k oddělení média od stlačeného vzduchu. Membrána v tlakové nádobě zabírá přibližně půlku celé nádoby. Membrány mají téměř vždy ventilek, kterým je lze dofouknout či upustit dle potřeby.

Tlakové expanzní nádoby bývají zpravidla kovové a ocelové nádoby, které jsou vyráběny pro vyrovnávání tlaku v různých systémech, jako jsou vodárny, tlaková zařízení nebo zavlažování.

Funkce tlakových nádob

Tlakové nádobyPokud je čerpadlo, které je připojené na tlakovou nádobu zapnuté, dovnitř pryžového vaku (membrány) se přivádí čerpaná látka a tím se rozpíná. Když se po sléze čerpadlo vypne, tlakem plynu je pryžová membrána smršťována až je čerpaná látka z vaku vytlačována do potrubí. Aby systém fungoval ideálně, doporučuje mít hodnotu tlaku plynu v tlakové expanzní nádobě zhruba 0,2 baru pod hodnotou zapínacího tlaku čerpadla, které je připojeno. Tlak v nádobě lze upravit ventilkem.

Vak (membrána) pomáhá udržet stálý tlak a navíc zmírňuje hydraulické rázy, které mohou vzniknout, když se čerpadlo sepne.

Konstrukce tlakových nádob

Konstrukce tlakových nádob je v nejvíce případech svařena z ocelových plechů, které jsou spojeny v ocelovou nádobu. Ve vnitřní straně nádoby bývá umístěn již řečený pryžový vak, který slouží jako membrána. Pryžový vak je umístěn pevně mezi pláštěm tlakové nádoby a odnimatelnou přírubou. V prostoru mezi membránou a stěnou nádoby je umístěn plyn při určitém tlaku.

Použití

Tlakové expanzní nádoby mají uplatnění v mnoha oblastech a to jak v průmyslu, tak i v soukromých oblastech. Tlakové nádoby mohou být i potápěčské láhve, přetlakové komory, destilační věže a autoklávy. Uplatnění najdou i v hornické činnosti, v ropných rafineriích, petrochemických závodech, jaderných reaktorech, na lodích, v ponorkách a pro skladování zkapalněných plynů jako je amoniak, propan-butan, chlór a LPG. Více o použití tlakových nádob.

Kde koupit tlakové nádoby