Zde je popsán jednoduchý způsob  instalace tlakové expanzní nádoby k standartní domácí vodárně na zahradu ke studni:

  • K přívodu ze studny a to ještě před tlakový spínač je potřeba nainstalovat tlakový ventil tak, aby šipka na něm ukazovala směrem k domu. Hned za ventil přidejte rozdvojku.
  • Na výstup z rozdvojky nyní připojte tlakovou expanzní nádobu a k druhé straně nasaďte potrubí, které směřuje do domu.
  • Tlakovou nádrž přidejte na místo, kde ji chcete mít umístěnou.
  • Potrubí je ideální zajistit teflonovou páskou, která zabrání uniku vody i úniku tlaku.
  • Tlakovou nádobu připojte na potrubí, vše pečlivě zkontrolujte, jestli to těsní a následně již můžete spustit čerpalo.