Novinky

Spočítejte si velikost tlakové nádoby

Dnes se v tlakových expanzních nádobách velmi často používají pryžové vaky. Vak je plněn vodou, která je v něm pod tlakem a způsobuje pozitivní přínos a to ten, že vodárna nemusí tak často spínat. Pro průměrný rodinný dům o čtyřech lidech doporučujeme tlakovou nádobu o objemu 80 litrů.

Expanzní nádoby musí splňovat přísné požadavky

Expanzní nádoby, které přicházejí do styku s pitnou vodou, musí splňovat přísné hygienické podmínky. Kontrukce musí zajišťovat přiměřené proplachování vody, aby nemohlo dojít k jejímu usazování. Jelikož pitná voda obsahuje značně mnoho kyslíku, který by korozí mohl zničit kovové části tlakové nádoby, používají se pryžové vaky, které splňují přísné hygienické limity.