Expanzní nádoby, které přicházejí do styku s pitnou vodou, musí splňovat přísné hygienické podmínky. Kontrukce musí zajišťovat přiměřené proplachování vody, aby nemohlo dojít k jejímu usazování. Jelikož pitná voda obsahuje značně mnoho kyslíku, který by korozí mohl zničit kovové části tlakové nádoby, používají se pryžové vaky, které splňují přísné hygienické limity.

Ochránění proti stání vody na jednom místě

Řešení tlakových expanzních nádob musí být takové, aby nedocházelo ke stagnaci pitné vody v nádobě. Některé typy nádob mají skrz pryžový vak prostrčenou perforovanou tyč, kterou protéká voda k ohřevu a to má za následek plynulý průtok vody bez možnosti usazování. Všechny materiály, které mohou přijít do styku s vodou jsou vyrobeny z nerezu. Tyto průtočné nádoby jsou řešením na nejvyšší úrovni.

Dnes se nejčastěji používají tlakové nádoby do 80ti litrů, které uspokojí i potřeby rodinného domku.

Instalace tlakové nádoby

Expanzní nádoba se instaluje do potrubí studené pitné vody. Za uzavírací ventil je dobré umístit ještě redukční ventil, pokud již ale není instalován na hlavním přívodu. Je to také důvod, proč seexpanzní tlaková nádoba instaluje před pojistný ventil ve směru toku – aby před a za nádoby bylo možno pro kontrolu tlaku nainstalovat ventily uzavírací. Když provádíme kontrolu tlaku, v nádobě nesmí být kapalina, musí být zcela prázdná. Zpětný ventil je umístěň za ventilem redukčním.

Návrh expanzní nádoby

Při návrhu expanzní tlakové nádoby je potřeba znát několik základních parametrů:

  • vodní objem ohřívače
  • maximální teplotu vody v ohřívači
  • otevírací přetlak pojistného ventilu
  • nastavený tlak na redukčním ventilu
  • pkud není redukční ventil v soustavě, je potřeba znát tlak studené vody na vstupu