Expanzní nádoby, které přicházejí do styku s pitnou vodou, musí splňovat přísné hygienické podmínky. Kontrukce musí zajišťovat přiměřené proplachování vody, aby nemohlo dojít k jejímu usazování. Jelikož pitná voda obsahuje značně mnoho kyslíku, který by korozí mohl zničit kovové části tlakové nádoby, používají se pryžové vaky, které splňují přísné hygienické limity.