Použití tlakových expanzních nádob je dnes běžnou praxí v mnoha oblastech běžného života, ale i průmyslu. Expanzní tlakové nádoby jsou vhodné pro udržování tlaku a kompenzaci objemu ve vodárnách, domácích vodárnách, uzavřených solárních, topných a chladicích soustavách. Tlakové nádoby se používají na mnoha místech a mají široké spektrum využití. Tlaková expanzní nádoba funguje na principu udržování tlaku pomocí pryžové membrány, která je umístěná v tlakové nádobě.

Tlakové nádoby na vodu

Tlakové nádoby na vodu se nejčastěji používají jako vyrovnávač tlaku k domácí vodárně. Domácí vodárny jsou zařízení, která dopravují vodu z jednoho místa na místo druhé, většinou vodovod nebo zahradní hadice. Tlakové nádoby na vodu umožňují  šetřit čerpadlo, které pohání domácí vodárnu, protože čerpadlo pak nemusí neustále spínat.

Ideální je již tlaková nádoba s vakem.

 Použití tlakových nádob

  • tlakové nádoby k domácím vodárnám
  • zavlažování, zalévání
  • zařízení pro zvýšení tlaku
  • systémy protipožární
  • protirázová ochrana
  • otopné systémy

Výhody tlakových nádob

  • téměř žádná údržba
  • snadná výměna vaku
  • dlouhá živnotnost
  • voda přichází do styku pouze s vakem