Princip expanzní nádoby je jednoduchý. Tlakové expanzní nádoby mají za úkol vyrovnat objemovou roztažnost soustav pitné či užitkové vody. Mohou se používat i pro snížení rázů čerpacích stanic nebo podobných zařízení. Expanzní nádoby vyrovnávají tlak i při dodávce vody. Jsou velmi užitečné jelikož šetří vodu, energii, jsou levné a jejich montáž je jednoduchá.

Princip expanzní nádoby

Nádoba je zpravidla z oceli, uvnitř má pryžový vak. Do vaku je přiváděna pod tlakem tekutina. Tekutina vak roztahuje, ale díky přicházejícímu tlaku se vak neztahuje a drží rozpjatý. Když se přívod vody pod tlakem vypne či poleví, membrána již není tlakována a začne se smršťovat a tím ze sebe vytlačuje vodu do vodovodního potrubí.

Tlumení rázů

Pokud by se stalo, že do nádoby přijde vodní „vlna“, membrána ji je schopna absorbovat a nedojde k poškození vodovodu či dalšího zařízení, které je umístěno po cestě ke kohoutku.

To vše o „princip expanzní nádoby„.